Hvordan arbejder vi ?

Produkter

Face-to-Face interviews

Telefoninterviews

Hall Test

Mail surveys og
selvudfyldelsesskemaer


Fokusgrupper

Kvalitative
dybdeinterviews


e-Speed, Internet Panel
og Online interviews


Medical Research

Praktiserende læger

Speciallæger

Hospitalslæger

Sygeplejersker og specialsygeplejersker

Patienter med særlige diagnoser

Tandlæger

Dyrlæger

Consumer Insight Research

5 Eksperter/ læge specialister/ beslutningstagere i én times mini fokus gruppe

Qualitative and Test Interview Laboratory and Field

Fenestra Medical Marketing Research presentation


Personlige Face-to-Face interviews

FENESTRA OK gennemfører personlige Face-to-Face interviews med trænede interviewere.

Der kan anvendes alle mulige visuelle stimuli som visning af billeder osv. Produkttest kan også indgå i interviewet f.eks. ved smagstest og funktionstest af produkt.

Spørgeskemaet kan være kort eller lang alt efter formålet eller det kan være i to eller flere dele f.eks. i forbindelse med produkttest, hvor der interviewes ved udlevering af produkt og igen efter test forbrug i hjem eller virksomhed.

Spørgeskemaet kan indeholde åbne og lukkede spørgsmål, skalakortvisning og visning af billeder o.l.

FENESTRA OK gennemfører personlige Face-to-Face interviews over hele landet ud fra en stikprøve leveret af dig eller vi kan selv udtrække en stikprøve.

Databehandling og analyserapport med gennemgang af resultater og konklusioner leveres.

Prisniveau: Fra kr. 15.000
Typisk: Kr. 60.000
Fynsvej 15 København 2800 Lyngby Tlf: 40 41 52 90 e-mail: mail@fenestra.dk